Artikel - Digitalisering is het antwoord op het tekort aan arbeidskrachten

Geschreven door: RailFreight | Majorie van Leijen
Rail Cargo | 4 mins read

Een tekort aan arbeidskrachten is een fenomeen dat industrieën over de hele wereld treft. Bij DB Cargo Nederland zitten ze niet stil te wachten op geschikte kandidaten. In plaats daarvan zorgen ze ervoor dat er gewoon minder arbeid verricht kan worden door minder mensen. De oplossing? Digitalisering.

Het is een frisse kijk op de digitale revolutie die zich in het goederenvervoer per spoor heeft voltrokken. De industrie moet af van de ouderwetse, tijdrovende werkmethoden, maar er is ook een meer directe behoefte aan de mentale verschuiving, omdat er gewoon niet genoeg mensen zijn om deze werkzaamheden op dezelfde oude manier uit te voeren, stelt Connelie Van-Brenk, Manager Operations bij de Nederlandse tak van DB Cargo.

Tekort aan arbeidskrachten? Digitalisering is het antwoord

"Het is een frisse kijk op de digitale revolutie die zich in het goederenvervoer per spoor heeft ontwikkeld."

Ab Ovo

Ze werd twee jaar geleden aangesteld om de manier waarop DB Cargo werkte onder de loep te nemen. De operaties moesten efficiënter worden, omdat er gewoonweg niet genoeg mensen waren om het werk uit te voeren. "Ik realiseerde me dat als ik deze taak wilde uitvoeren, we een aantal van deze procedures moesten digitaliseren."

Van-Brenk wendde zich tot Ab Ovo, leverancier van digitale oplossingen voor de spoorwegindustrie. "Het bedrijf keek over de schouder mee tijdens operationele procedures, om te kijken wat er efficiënter kon. Ze kwamen met verschillende oplossingen, zoals de digitale schademeldingen die we nu uitrollen. We draaien nu een pilot met een handheld, in plaats van dat we een telefoongesprek moeten voeren waarin we wagonnummers en andere informatie reciteren die gemakkelijk verkeerd gecommuniceerd kan worden."

Andere gadgets

De handheld is slechts één voorbeeld van een systeem dat Ab Ovo heeft helpen implementeren voor DB Cargo. De exploitant gebruikt nu ook een klantenportaal genaamd Link2Rail voor bestellingen, tracking en tracing, facturen, vrachtbrieven, wagonstatus enz. Het gebruikt het wagoninformatiebericht (WIM) om deze informatie te verzenden en het gebruikt de interface Paloma.

Een groot voordeel van Ab Ovo is dat het niet zomaar een aanbieder van digitale oplossingen is, maar een die gespecialiseerd is in de logistieke sector. Zijn klanten zijn vaak spoorwegmaatschappijen, dus het begrijpt de uitdagingen van de industrie, en de kansen.

Digitalisering van DB Cargo

"Ab Ovo keek over de schouder mee tijdens operationele procedures, om te kijken wat er efficiënter kon. Ze kwamen met verschillende oplossingen, zoals de digitale schademeldingen die we nu uitrollen."

"Hé, dit is mijn werk

Een van die uitdagingen is de mentale omslag die gemaakt moet worden, want de industrie is typisch ouderwets. Deze mentale verschuiving komt niet vanzelf, vertelt Van-Brenck. "Als je mensen vertelt dat hun werk nu digitaal gedaan kan worden, zijn ze huiverig om te zeggen 'hé, dit is mijn werk'. Ze zijn gewend dit op hun manier te doen, maar als je erover nadenkt, maakt deze digitale oplossing hun werk makkelijker. In plaats van in de regen te moeten bellen met een papiertje bij de hand dat nat wordt, hebben ze nu alleen hun handheld nodig."

Met de digitalisering heeft DB Cargo veel processen papierloos gemaakt. Maar mensen kijken graag naar papierwerk als classificatie van hoeveel werk ze hebben, zegt van-Brenck. "Als er een stapel papierwerk op hun bureau ligt, hebben ze het gevoel dat ze veel werk hebben. Als dat papierwerk er niet is, hebben ze het gevoel dat ze geen werk hebben. Maar dat is een achterhaalde opvatting. We hebben tegenwoordig geen papierwerk meer nodig; veel kan worden gedigitaliseerd. Toen wij begonnen met het weglaten van papierwerk, beseften onze klanten ook dat ze dat niet nodig hebben, en zij doen nu
ook papierloos."

Betere functieclassificatie

Dit zijn voorbeelden van werk dat efficiënter gedaan kan worden, maar neemt dit het menselijke aspect weg? Niet direct, zoals van Brenk uitlegt. Het ligt iets ingewikkelder dan dat. "Wat ik probeer te bereiken is dat de verantwoordelijkheden die binnen een bepaalde functiegroep vallen eenvoudiger worden. Nu hebben we door de krapte op de arbeidsmarkt taken gestapeld die bij een bepaalde functie horen. De keerzijde daarvan is dat er geen duidelijk carrièrepad is voor
die functie.

Door digitalisering en daarmee standaardisering van werkmethoden creëren we ruimte binnen functiegroepen. We hebben de werkdruk van de interne medewerkers al gehalveerd. De verantwoordelijkheden zijn nu duidelijker. Zij bereiden een perfecte treinreis voor de machinist voor. Zij beheren de lokale terminalprocessen. Hun taak is duidelijk, en hun carrièrepad ook. We kunnen deze mensen vertellen hoe ze kunnen groeien binnen hun functie, en ze daardoor langer behouden."

Net op tijd.

Deze verandering in het inzetten van mensen komt net op tijd voor het bedrijf. "We konden simpelweg niet meer de mensen voor het werk vinden. We hebben momenteel dertien vacatures. Vroeger waren we met 130 mensen en nu met 120. Over drie tot vijf jaar zouden we ver over de formatiebehoefte heen zijn en zouden we treinen moeten schrappen", legt van Brenk uit.

"We hebben een structureel tekort aan arbeidskrachten, en dat ligt niet alleen aan ons. Wij hebben het voordeel dat we een groot bedrijf zijn, met een bestuur dat uiteindelijk onze nieuwe aanpak heeft goedgekeurd. Maar er zijn ook kleinere bedrijven die minder flexibel zijn."

Toch ziet van Brenk deze omstandigheden als een kans, die DB Cargo Nederland veel positieve ontwikkelingen heeft gebracht. "Het bedrijf is minder traditioneel geworden. We zijn er nog niet, maar we hebben mooie stappen gemaakt. Ik ben er trots op dat mensen nu graag bij ons bedrijf blijven", besluit ze, maar ze voegt er snel aan toe: "We kunnen altijd meer personeel gebruiken."

 

Bron: RailFreight.com
Officieel artikel: Arbeidstekort? Digitalisering is het antwoord, zegt DB Cargo | RailFreight.com

Hoe kunnen we u helpen?

Wij ondersteunen tal van use cases en zorgen voor duidelijkheid door besluitvormingsprocessen te digitaliseren met uitgebreide expertise in de sector, slimme technologische oplossingen en ons bekwame analytische team.