Duurzaamheid

Het zit in ons DNA

#Creërendeabetterwereld

Duurzaamheid zit in het DNA van Ab Ovo. Bij Ab Ovo geloven we sterk in het samen creëren van een betere wereld en we zetten ons in om onze klanten te ondersteunen om steeds efficiënter en duurzamer te worden.

We voorzien onze klanten niet alleen van duurzame technologische oplossingen, maar we willen zelf ook een duurzaam technologiebedrijf zijn. Daarom kijken we kritisch naar onze voetafdruk en richten we ons energieverbruik en onze bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk in. Hiervoor gebruiken we de CO2 Prestatieladder. Dit is een meetsysteem dat organisaties helpt om hun CO2-uitstoot structureel te verminderen.

#Ab Ovo Beheersverklaring CO2-reductie

Ab Ovo wil onze verantwoordelijkheid nemen om het klimaat te beschermen. Een van de manieren waarop we dit doen is met onze producten, we zetten ons in om onze klanten te ondersteunen om steeds efficiënter en duurzamer te worden. Slimme digitalisering stelt onze klanten in staat om betere strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen en ondersteunt hen zo bij het verlagen van de CO2-uitstoot.

Maar dat is niet alles; wij als Ab Ovo streven ernaar om onszelf voortdurend uit te dagen hoe we het beter kunnen doen; Ab Ovo kijkt voortdurend naar hoe we ons eigen gedrag en onze eigen processen kunnen verbeteren. Dit uit zich onder andere in doelstellingen op het gebied van;

  • Wagenparkbeheer: Tegen 2030 zal ons volledige wagenpark uit elektrische auto's bestaan.
  • Zakenreizen: bewuste keuzes maken over de noodzaak en welk vervoer; voor korte zakenreizen is de trein te verkiezen boven het vliegtuig of de auto
  • Kantoor en -apparatuur: We zullen voortdurend de mogelijkheden in onze kantoren onderzoeken om CO2 te reduceren. We zijn selectief in onze keuzes voor kantoorapparatuur en we maken onze medewerkers proactief bewust van hoe ze duurzaam gebruik kunnen maken van onze kantoren.

Last but not least is er ons CO2-compensatieprogramma. Als onderdeel van het portfolio van Nordian compenseren we onze CO2 sinds 2019. We hebben toegezegd om onze CO2-uitstoot te meten en jaarlijks te verminderen. De resterende uitstoot wordt aan het einde van elk jaar gecompenseerd via een bosbouwpartnerschap met LandLife.

De CO2-uitstoot van Ab Ovo wordt elk kwartaal berekend door een onafhankelijke specialist. Uitstoot die overblijft na deze reducties wordt aan het eind van het jaar gecompenseerd door het planten van bomen in Spanje en Texas. Dit wordt gedaan door de Land Life Company, een bedrijf dat gespecialiseerd is in CO2-reductie door herbebossing.

Ab Ovo is koploper in haar branche door haar klanten een portfolio van producten en oplossingen te bieden die hun decarbonisatie mogelijk maken.

#Leden Club van 49

In juli 2023 is Ab Ovo lid geworden van Club van 49, een netwerk van enthousiaste bedrijven die hun broeikasgasuitstoot echt met 49% willen verminderen in 2030. Leden van de Club wisselen kennis en ervaringen uit en onderzoeken hoe de 49% reductie ook vertaald kan worden naar de bedrijfsketen. Leden van de Club gebruiken de applicatie SmartTrackers om inzichtelijk te maken hoe ze de CO₂-uitstoot kunnen verminderen; ze registreren hun resultaten ten opzichte van het gestelde doel en kunnen met heldere cijfers communiceren over de daadwerkelijke voortgang.

#Communicatie CO2 Prestatieladder

Ab Ovo wil transparant zijn over haar energieverbruik en over de maatregelen voor efficiënter energiegebruik. Naar belanghebbenden en naar medewerkers. We

hebben een regelmatig rapportage- en communicatieproces opgezet in lijn met de eisen van de CO2 Prestatieladder. Op regelmatige basis, voor de meeste activiteiten elke zes maanden, zullen we zowel interne als externe belanghebbenden informeren over onze CO2-uitstoot, reductiedoelstellingen, beleid en deelname aan initiatieven.

De tabel hieronder geeft een samenvatting van ons communicatieplan, met details zoals frequentie, inhoud van de doelgroep en het verantwoordelijke team.

Bron Frequentie Doelgroep Inhoud Verantwoordelijk
Geïntegreerd jaarverslag Jaarlijks Alle interne en externe belanghebbenden Algemene zaken, Energiebeleid, CO2-voetafdruk, vooruitgang en doelstellingen, maatregelen en initiatieven Raad van bestuur
Externe website Halfjaarlijks Alle interne en externe belanghebbenden Energiebeleid, CO2-voetafdruk, vooruitgang en doelstellingen, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsteam & communicatieteam
Voortgangsbijeenkomsten Halfjaarlijks Leiderschap Update over algemene zaken, energiebeleid, CO2-voetafdruk, voortgang en doelstellingen, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsteam
Ab Ovo interne communicatiesystemen Halfjaarlijks Alle Ab Ovo medewerkers Update over algemene zaken, energiebeleid, CO2-voetafdruk, voortgang en doelstellingen, maatregelen en initiatieven. Daarnaast aankondigingen voor individuele bijdragen en projecten Duurzaamheidsteam & communicatieteam
Interne verklaringen Op basis van behoefte Alle Ab Ovo medewerkers Algemene zaken/updates Raad van bestuur
Contracten Eenmaal voor verwerking Leveranciers CO2-emissies Contracthouder

 

Praat met ons over onze reis naar duurzaamheid

Werk slim. Neem betere beslissingen. Wees duurzaam.
Neem contact met ons op