Gebruiksvoorwaarden

#Terms&Conditions

Welkom op de website van Ab Ovo. Door deze site te gebruiken, aanvaardt u de wettelijke kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet, zonder beperking of kwalificatie. Wij kunnen deze kennisgevingen en voorwaarden te allen tijde herzien zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Indien u niet akkoord gaat met deze kennisgevingen en voorwaarden, adviseren wij u de site niet te gebruiken.

Ab Ovo is een besloten vennootschap met hoofdkantoor in Nederland onder kamer van koophandelnummer 28084550. Geregistreerd kantooradres: Barbizonlaan 87, 2908 ME Capelle aan den IJssel - Nederland.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd (c) 2020. Alle rechten voorbehouden. U mag iets van deze website alleen kopiëren voor zover (1) dit noodzakelijk is voor het browsen op de website of (2) om het in een cache op te slaan. U mag niets van deze website op een andere website plaatsen of kopiëren (behalve voor uw niet-commerciële interne doeleinden) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen links plaatsen naar andere pagina's dan de startpagina: wij hebben het auteursrecht op de URL's van alle pagina's en objecten op deze website en elke licentie die u wordt verleend om op deze site te surfen strekt zich (bij gebrek aan onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) niet uit tot het kopiëren van die URL's voor deep linking of daarmee verband houdende doeleinden.

 

Deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en alle informatie op deze site wordt geleverd "zoals ze is", zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, of niet-inbreuk. In geen geval zullen onze officiële partners aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten of gederfde winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma's of gegevens, hetzij door u of een derde partij, die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze site of een andere gekoppelde site, zelfs als we zijn geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie op deze site en de producten of diensten waarnaar deze site verwijst, kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze site bevat bepaalde externe links uitsluitend voor uw gemak. Wij onderschrijven deze links niet en bevelen de inhoud van hun bestemmingen niet aan, en de links kunnen van tijd tot tijd veranderen. Zodra u onze site hebt verlaten, zijn deze voorwaarden niet langer van toepassing.

Beleid

Privacybeleid

Beleid inzake gegevensbescherming

Cookiebeleid

Complexe planning eenvoudig gemaakt

Wij weten hoe we uw puzzel moeten oplossen.
Word opgelost

Hoe kunnen we u helpen?

Wij ondersteunen tal van use cases en zorgen voor duidelijkheid door besluitvormingsprocessen te digitaliseren met uitgebreide expertise in de sector, slimme technologische oplossingen en ons bekwame analytische team.