De gezondheidszorg staat momenteel volop in de schijnwerpers door de sterk groeiende druk op ons zorgsysteem vanwege COVID-19. Deze druk wordt ook veroorzaakt door vergrijzing van onze bevolking gecombineerd met toenemende kosten van het zorgstelsel. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen waarin technologie een belangrijke rol heeft in de zoektocht naar een oplossing. In deze BLOG leggen wij uit hoe process mining kan bijdragen gezondheidszorg efficiënter te maken.

Process mining binnen de zorg

Proces mining laat op basis van data zien hoe een bedrijfsproces werkelijk verloopt. En wat de afwijkingen zijn ten aanzien van het proces dat wordt verwacht, het zogenaamde ‘normale’ proces. Ook wordt met process mining inzichtelijk welke processen geen waarde toevoegen, inefficiënt verlopen of niet compliant zijn.
Binnen de zorg wordt process mining gebruikt bij zowel zorgprocessen als registratie- en facturatieprocessen. Wat heeft invloed op onjuiste DBC-registratie (wie registreert, wanneer wordt er geregistreerd)? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van stappen in het facturatieproces en waar zitten de uitschieters? Hoe doen de afdelingen en specialismen het onderling? Process mining biedt inzicht op basis van objectieve data.

Proces mining laat op basis van data zien hoe een bedrijfsproces werkelijk verloopt. En wat de afwijkingen zijn ten aanzien van het proces dat wordt verwacht.

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)-registratie

Processen in de zorg worden steeds complexer. Ingewikkelde wetgeving, zorgpaden en registratieprocessen zorgen ervoor dat de zorg voor miljoenen heeft geïnvesteerd in kostbare informatie- en besturingssystemen. In het geval van een DBC-registratie bestaat het registratieve proces uit data van consulten, labonderzoeken (poliklinisch proces), verpleegdagen (klinisch proces) of operaties (OK proces). In elk onderdeel van het proces zijn opbrengstverliezen door uitval en deelprocessen moeten nauwkeurig op elkaar afgestemd en getimed zijn. Dagelijks stroomt data in de vorm van verrichtingen, DBC’s en patiëntinformatie door deze processen. Deze data biedt voor process mining de basis om inzichten te genereren. Verloopt het registratieproces efficiënt? Waar kan het beter? Is het proces compliant met wet- en regelgeving?

Horizontaal Toezicht

Compliance van processen speelt ook een grote rol, aangezien ziekenhuizen in toenemende mate Horizontaal Toezicht convenanten sluiten. Dit betekent dat hun processen goed in beeld gebracht, beschreven en beheerst moeten zijn. En naast de opzet ook de werking van de processen en controlemaatregelen in aangetoond moet worden.

Process mining is daar bij uitstek van toegevoegde waarde. Van het in kaart brengen van processen tot het (periodiek) vaststellen hoe de werking verloopt. En (structurele) uitzonderingen en uitschieters snel boven water krijgen, die in een leercyclus met zorgverleners opgenomen, besproken en opgelost kunnen worden. Zo wordt een lerende organisatie op basis van data vormgegeven, waarbij de mensen steeds het verschil maken.

Process mining is bij uitstek van toegevoegde waarde voor compliance van processen, zoals bij Horizontaal Toezicht.

Ab Ovo

Ab Ovo helpt organisaties in de gezondheidszorg processen te verbeteren door de toepassing van procesanalyse. Door data inzicht te geven in processen en deze efficiënter maken en de compliance waarborgen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende toelichting hoe wij het verschil voor uw organisatie kunnen maken.

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Cornelissen via martijn.cornelissen@ab-ovo.com of bekijk onze use cases.